lørdag, april 21, 2018

Latin-Amerika nås med evangeliet gjennom radio

Trans World Radio forandrer Latin-Amerika med evangeliet! Oppgraderte sendere har hjulpet til at de nå når flere steder i denne regionen, inkludert Cuba, områder i USA og Karibien, og det sentrale Brasil. De klare signalene og muligheten til å lytte selv i de mest fjerntliggende avkrokene, skaper begeistring hos mange.

Ny teknologi gir nye og tildels uante muligheter for å spre evangeliet. Dette er virkelig et stort takkeemne. Det kommer nå mange tilbakemeldinger fra lytterne, til dels med sterke vitnesbyrd om mennesker om har kommet til tro på Herren Jesus. La oss ta Trans World Radio med i vår forbønn og be for dette svært viktige arbeidet.

Ingen kommentarer: