tirsdag, april 03, 2018

Vennskap i hjertets skyggeland

Det finnes et skyggeland i hjertet som vi ikke selv kan se. Selv om vi vet en hel del om oss selv - om begavelse og svakhet, ambisjoner og forhåpninger, motiver og styrke - forblir visse deler av oss i bevissthetens skygge.

Dette er positivt. Vi kommer alltid delvis å være skjult for oss selv. Andre, spesielt de som elsker oss, kan ofte se bedre i vårt skyggeland enn oss selv. Hvordan vi ses og oppfattes av andre skiller seg fra hvordan vi ser og oppfatter oss selv. Vi kommer aldri helt å forstå hva vi betyr i våre venners liv. Dette er nåde, en nåde som maner oss til ydmykhet, men også til djup tillit til de som elsker oss. Det er i hjertets skyggeland som sant vennskap fødes.

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: