tirsdag, april 17, 2018

Hoover-familiens spennende troshistorie, del 4

Dette er fjerde og siste delen av artikkelen til Peter Hoover. Jeg kommer tilbake senere med flere artikler av han. Det er ikke sikkert alle bloggens lesere er like interessert i denne type stoff, men selv synes jeg kirkehistorie og særlig vekkelseshistorie er spennende.

Landsbyen Hircel var et hjem for mange anabaptister helt til midten av 1600-tallet. Kirken på bildet, tilhørende Den reformerte kirken ble reist med midler fra konfiskerte penger og landområder tilhørende anabaptistene som var forvist fra dette området på den tiden.

Feld bei Hirzel, like utenfor landsbyen Hirzel. Hans og Anna Huber levde her i dette som på tysk kalles "Streusiedlung," en samling med bygninger på en gård med marker som omkranser den. Gårdbrukerne arbeider sammen med hverandre. Kvinner og barn kan være sammen hele tiden. Hver familie har sitt eget hjem og økonomiansvar, men det anabaptistiske fellesskapet i Hirzel hadde felles kasse slik at de kunne støtte de familiene som hadde fedre i fengsel eller som var sendt ut av området som gallei-slaver.

Hovegbygningen i Feld bei Hirzel er nå blitt restaurant. Jacob Huber, som levde her, tilbragte en tid i fengsel på 1800-tallet - lenge etter at anabaptistene hadde forsvunnet - fordi han var uenig med den reformerte pastoren i Hirzel.

Gården Landis rett utenor Hirzel var hjemmet til Hans Landis som mistet livet i Zürich i 1614 fordi han ikke ville fornekte sin trosoverbevisning.
Baumann-gården som ligger like opp på høydedraget til Hirzel, tilhørte også anabaptister. Mange av oss Huber/Hoovers har giftet oss inn i Baumann-familien i årenes løp. Jeg har for eksempel en Baumann-tante og to Baumann-onkler i Canada, sammen med mange andre slektninger.

Ingen kommentarer: