tirsdag, april 10, 2018

Hoover- familiens spennende troshistorie, del 3

Kirken du ser på bildet - Kappel am Albis - har tilhørt Den reformerte kirke i Zürich siden reformasjonstiden. På 1530-tallet braste katolske og protestantiske hæravdelinger sammen i to slag. Det vil si, i det første slaget nektet soldatene å kjempe. De satte seg alle ned, delte melk og brød, og dro hjem. Men sørgelig nok klarte deres religiøse ledere å overtale dem om å kjempe den andre gangen . I dette slaget ble Huldrych Zwiengli og mange andre protestantiske ledere drept. Hans Huber, som levde like i nærheten av Mettmenstetten, sammen med sin svigersønn Adam Neff, kjempet sammen med protestantene fra Zürich. Etter at katolikkene tok det protestantiske flagget til fange, kjempet Adam Neff heltemodig med sin øks for å få det tilbake. Hans svigerdatter og mange av hans etterkommere slutter seg senere til den anabaptistiske bevegelse og lever i dag i Pennsylvania, Ontario, Virginia og mange andre steder i kristne fellesskap som finnes der.

Gården Boden, som du ser omtrent midt på dette bildet, og som ligger rett øst for Kappel am Albis, tilhørte Jacob og Anna Huber tidlig på 1600-tallet. De tilhørte et lokalt anabaptistisk fellesskap i Hirzel, ledet av Hans Landis.

Til høyre på bildet skimter vi bygningene tihørende Feld bei Hirzel, hjemmet til Hans og Anna Huber, også de anabaptister. Hans satt fengslet i mange år for sin tro. Hans kone og hennes søster Vreni, og deres barn, klarte å flykte.

Familiene til Hans og Esther Zemp, Dean og Tanya Taylor, Peter og Susan Hoover og Roland Zuberbühler utenfor gården Boden i Hirzel, som ligger like i nærheten av Kappel am Albis i Kantonen Zürich, i 2013.

Fortsettes.

Ingen kommentarer: