søndag, april 01, 2018

Ny revidert Bibeloversettelse

Det Norske Bibelselskap melder at de nå jobber med en ny revidert utgave av Bibelen 2011. I denne nye reviderte utgaven til det bli en del endringer av nummereringen av versene. Joh 3,16 vil nå bli Joh 3,18, for eksempel. Versinndelingen med nummer er fra ca 1550 og Det tyske Bibelsselskapet har nå gjort funn som krever en revidering.
"En revisjon er blitt absolutt nødvendig," sier Hans Johan Sagrusten i Bibelselskapet.
Navigatørene i Norge har protestert. De vil nemlig få store problemer fordi mange av dem har memorert bibelvers gjennnom årene, og må nå begynne helt på nytt.
Det er usikkert når den nye oversettelsen kommer, men Bibelforlaget skriver i en pressemelding at de ikke har tenkt å gjøre samme endringer med sin bibeloversettelse.
"Vi tar vare på den gamle bibeltradisjonen," sier Svein E. Andersen i Bibelforlaget, som utgir Bibelen Guds ord.

Ingen kommentarer: