tirsdag, april 24, 2018

Kristus sammenfatter alt

"Hele bibelhistorien streber og utvikler seg mot Kristus. Han er den drivende kraften bak utviklingen. Han satte den i gang og leder den, samtidig som Han er målet for den. Han er alle profetenes Herre og den som oppfyller profetiene deres. Det er Han som er Skriftens enhet, for hele Skriften taler om Ham. Han er den som egentlig tolker skriften, ja Han er hele tolkningen.

Når du lurer på hva eller hvem som er det åndelige innholdet i Skriften, da skal du vende deg til Kristus. Skriften vitner om Ham (Joh.5,39). Han er selv svaret på alt du lurer på. Han forklarer Skriften, ikke først og fremst ved det Han sier, men ved det Han er og gjør. På veien til Emmaus forklarer Jesus disiplene hvordan Det gamle testamente taler om Ham (Luk.24,27). Men ved sitt liv har Han allerede tolket Det gamle testamentet lenge før det. Bilder og profetier fra Skriften blir klare og åpenbare når du ser hvordan Jesus oppfyller dem og gjør dem til virkelighet.

Dette tolkningsarbeidet begynner allerede ved inkarnasjonen. Men det fullføres på korset, der Jesus ofrer seg selv. Der dreper Han alle skygger og bilder og avslører hva som skjuler seg i dem. Når Han sier: "Det er fullbrakt"(Joh.19,13), fullbyrdes også Skriften, og alt som er gjemt der blir åpenbart.

Jesu kors er nøkkelen til alle bøkene i Det gamle testamente. Der blottlegger Han den dypeste meningen i alt som stod skrevet. Gud gir seg selv fullstendig for din skyld, Han vil trekke deg inn i sitt eget liv. Det er dette Skriften handler om."

- Wilfrid Stinissen  ( I Guds tid, Verbum 1994 side 116 )

Ingen kommentarer: