torsdag, april 19, 2018

Ny lov kan føre til at evangeliske kirker blir stengt i det østlige Ukraina

Evangeliske kirker i det østlige Ukraina står nå overfor en mulig trussel om at deres kirkebygg vil bli stengt. De lokale myndighetene i Luhansk-regionen, som er kontrollert av separatister vedtok nylig en lov, som gir tydelige restriksjoner på hvordan kirker i dette området kan operere.

"Det vesentlige i den nye loven innebærer at menigheter forbys å holde gudstjenester, møter i små grupper eller i hjemmene. Det ser også ut til at de vil kreve at hver religiøs organisasjon må registrere seg på nytt innen august."

Det sier Joel Griffith som representerer Slavic Gospel Association til Mission Network News.

For å kunne bli registrert, må menighetene ha minst 30 medlemmer som bor permanent innenfor et spesifisert område. Hvis menighetene ikke oppfyller kravene, vil de bli oppfattet som illegale og dermed forbudt.

Loven som ble vedtatt i februar påvirker også den enkelte menighets virksomhet både innad og utad. Det innebærer blant annet at distribusjonen av religiøs litteratur, selv blant kirkene, er forbudt uten skriftlig godkjenning fra myndighetene.

Unionen av evangeliske kirker i det østlige Ukraina er svært bekymret over situasjonen. De er blant annet opptatt av at den nye loven kan brukes til å anklage menighetene for ekstremist og terror virksomhet og spionasje. Når lokale pastorer har spurt myndighetene om å klargjøre hva loven innebærer, har de ikke fått noe klart svar.

Joel Griffith sier i en kommentar at han har snakket med evangeliske ledere i det østlige Ukraina og sier at de vil forkynne evangeliet, koste hva det koste vil.

"De er opptatt av å adlyde Kristus. Han er den de bryr seg om først og fremst. Nå ser de etter måter å gjøre dette mest effektivt på."

Deler av det østlige Ukraina er svært farlig. Radio Free Europe/Radio Liberty kunne nylig rapportere at en familie på fire ble drept da en antitankmine eksploderte. Det er antatt at familien kjørte over minen og utløste dermed eksplosjonen. Familien ble rapportert savnet 7 april. Til tross for den store faren for å bli drept, enten av snikskyttere eller bomber, fortsetter de evangeliske kirkene sitt nødhjelpsarbeid som trengs sårt.

1 kommentar:

Birgir sa...

For ca. 2 uker fikk vi en melding om en Baptistkirke i Øst Ukraina som var blitt rasert av menn i militæruniform. De gikk inn i bygget og tok med seg alt. Stoler, kontorutstyr, dører, lamper, lysarmatur, ovnpanel, kjøkken og kjøkkenutstyr, musikkinstrumenter. Til og med tapeten hadde de revet opp. Hva som kunne tenkes. Det eneste som sto igjen var pianoet. Det kan tenkes det var litt for tungt å flytte på.
De var og anmeldte forholdet til politiet. De fikk beskjed om at de skulle se på saken om to uker. Det blir sannsynligvis ingen etterforskning. De fikk høre gjennom andre at det var vedtatt en ny lov, at det ikke er lov å samles mer enn 50 mennesker i samme forsamling.