fredag, mars 20, 2020

2,683.000 besøkende

En stor og inderlig takk til alle dere som leser de to bloggene mine. Hovedbloggen som har har drevet siden 2006 har nå passert 2,6 million besøkende med god margin, mens bloggen Monastisk har passert 83.000. Jeg har skrevet nesten 13.000 artikler til hovedbloggen siden starten, mens det finnes over 900 artikler på bloggen Monastisk. En god del av disse artiklene repostes på min Facebook-profil, men slett ikke alle. Det betyr at lesergruppen er enda større.

Det har vært og er en stor glede å skrive disse bloggene. Vanligvis skriver jeg to til tre artikler hver dag til hovedbloggen, mens den andre oppdateres når jeg har stoff til det. Hovedbloggen inneholder mye unikt nyhetsstoff som andre medier ikke formidler. Disse artiklene er ikke nødvendigvis uttrykk for mine meninger eller preferanser, men heller et speilbilde av noe av det som skjer inen kristenheten. Jeg ønsker å formidle noe av det Gud gjør i dag i ulike sammenhenger og i ulike kirkesamfunn. Det Gud gjør er mye, mye større enn det som skjer innen vår egen sammenheng.

Jeg ser på dette som en del av tjenesten vår i Kristi kropp. Det krever mer etter som Parkinsons-sykdommen utvikler seg, blant annet tar det mye mer tid å skrive en artikkel enn det det gjorde før. Men så lenge jeg har krefter vil jeg fortsette, og så lenge noen vil lese.

Vil du følge bloggene finner du dem her:

www.bjornolav.blogspot.com

www.monastisk.blogspot.com

Ingen kommentarer: