onsdag, mars 04, 2020

Når livet vårt blir bønn

"Slik ber du uavlatelig: ikke ved å ytre bønner med ord, men ved å gi deg til Gud gjennom alle delene av ditt liv, slik at ditt liv blir en kontinuerlig uforstyrret bønn."

- Hl.Basileios av Cæsarea 330-379
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

'... men jeg er bare bønn.'

- David i Salme 109,4
Norsk Bibel 1988

"Bønnen er ikke noe vi presterer. Den sanne bønnen finnes allerede der. På djupet av det døpte menneskets sjel finnes det en dialog mellom Faderen og Sønnen i Ånden. Denne trinitariske dialogen er selve urbønnen. Og den finner sted inne i oss.

Vår bønn består i å oppdage den, og lytte til den og la oss ta i besittelse av disse tre Personenes bønn i vårt indre.

Dette innebærer at bønnen blir enklere.

Et av de sikreste kriteriene på at vi ikke befinner oss på feil vei er at bønnen forenkles.

Uttrykket 'forrette indre bønn' kan lett misforstås. Sann bønn leder snarere til oppdagelsen av at vi 'er bønn."

- Wilfrid Stinissen i 'När natten faller på - den inre bönens väg. Karmeliterna 2011. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: