fredag, mars 13, 2020

Høyaktuelt profetisk budskap om Iran

Jeg traff Rick Ridings en gang på 1990-tallet på en ledersamling for europeiske bønnenettverk i Praha, og har fulgt med på hans virksomhet siden. Rick Ridings leder i dag bønnehuset Succat Hallel i Jerusalem, og er en mann med stor integritet som jeg har tillit til. Han har den siste tiden kommet med en rekke profetiske budskap, som jeg tror det er verd å lytte til, i en tid som denne:

"16.september 2019 hadde jeg et syn hvor jeg så et kraftig lyn som slo ned og rystet en demonisk trone over Iran. Dette synet ble bekreftet av en sjelden torden-storm når vi proklamerte ordet jeg hadde fått i Succcat Hallel under Løvhyttefesten 14.oktober 2019. Det er min overbevisning at store rystelser finner sted i Iran for tiden, og vi trenger derfor å be om at 'Riket som ikke kan rystes', trer frem i Iran i disse dagene:

1. Et stort antall viktige menn innen presteskapet og regjeringsmedlemmer er døde på grunn av korona-viruset.

2. Det er blitt avdekket at regjeringen har forsøkt å dekke over de enorme konsekvensene av gresshoppecvermene som har rammet den sørlige delen av Iran siden midten av februar.

3. Tre store jordskjelv fant sted over en to dagers periode i Iran.

4. Iran har opplevd et stort tilbakesteg når det gjelder landets evne til å promotere terrorisme i andre deler av Midt-Øsøten.

Et nøkkelord i Skriften når vi ber for Iran er Jeremia 49,35-39:

"Så sier Herren over hærskarene: Se, jeg bryter i stykker elamittenes bue, det sterkeste våpen de har. Mot Elam (se bildet) sender jeg fire vinder fra de fire himmelhjørnene og sprer dem for alle disse vindene. Det skal ikke finnes et eneste folkeslag hvor det ikke kommer noen som er drevet bort fra Elam. Jeg slår Elam med skrekk for fienden og for alle dem som står dem etter livet. Jeg lar ulykke komme over dem, min brennende vrede, sier Herren. Jeg sender sverdet etter dem til jeg får gjort ende på dem. Så setter jeg min trone i Elam og utrydder kongen og stormennene der."

Vær med oss og ploklamere Herrens trone over Iran midt i disse rystelsene.

(Så følger en avskrift av en video med Rick Ridings):

Dette er Rick Ridings, som kommer til deg fra Jerusalem, og som ønsker å dele med deg en oppdatering på de rystelsene Gud nå lar finne sted i nasjonene, og jeg føler spesielt at vi skal fokusere våre bømmer på de rystelsene Han lar finne sted i Iran.

Her i Jerusalem har vi nettopp feiret Purim, som, selvfølelig, er en historie om Iran, det gamle Persia, i moderne tid. Det synes som om noe skjer ganske så kraftfullt i Iran når det gjelder Herrens rystelser. I de syner jeg har delt med dere fant det sted store rystelser i Hong Kong, så i Kina, så Sør-Korea og nå synes det som om episenteret, på mange måter har flyttet seg til Iran, selv om vi ikke snakker eksklusivt Iran.

Men jeg føler Gud setter søkelyset på Iran på en spesiell måte denne gangen. I Skriften sier Han: "Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det: enda en gang. Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå." (Hebr 12,26-27)

Noen av dere vil huske, sist september/oktober, synet Herren ga meg om et kraftig lyn som gikk ut fra Herrens nærvær. En demonisk trone over Iran, Russland og Tyrkia begynte å ryste.

Men akkurat nå vil jeg ha fokus på Iran. Jeg tror Gud har sendt dette kraftige lynet, og jeg tror at Han tillater store rystelser i Iran.

Ikke bare ble en generalmajor som sto bak mesteparten av terrorvirksomheten fjernet på en suksessfull måte, men også iransk-sponset terrorisme og vold i Mjdt-Østen, men vi hører også rapporter om at mange høytstående myndighetspersoner er døde på grunn av korona-viruset.

På samme tid kommer det nyheter om en store gresshoppesværmer som har invadert dert sørlige Iran. Og som ikke det var nok, kommer det rapporter om ganske store jordskjelv i Iran.

Det er omtrent som i gamle Egypt, hvor det var plage på plage. Det fant sted den ene konfrontasjonen etter den andre med Farao som nektet å la det jødiske folket gå for å tilbe Herren.

Farao ville ikke tillate at det jødiske folket skulle gå for å tilbe Gud. Så gjennom disse rystelsene, tror jeg Gud ønsker at vi skal be for Iiran, som har den hurtigst voksende menigheten i verden, be om beskyttelse for de troende i landet, at nettopp slik det det gikk jødene i Egpt, må de troende i Iran bli et Goshen, hvor israelittene levde.

De strøk blodet tillammene på dørstolpene, og de ble beskyttet for Dødens engel. De ble beskyttet fra plagene, fra rystelsene som rystet egypternes avguder og åpenbarte at Israels Gud er en Gud som langt overgår egypternes guder.

Så la oss be for Iran, for de iranske troende at de blir beskyttet, på samme måte som hebreerne ble beskyttet  Goshen. Måtte Jesu blod, Lammets blod, være over dem.

Måtte dette bli et mirakuløst vitnesbyrd for deres omgivelser, idet de ser Herren helbrede og beskytte de kristne midt i dette utbruddet av korona-smitte. Som våre kjære venner i Wuhan, Kina, overvant den overveldende frykten som kom imot dem, og som frimodig ba for folk i Wuhan om at de måtte bli helbredet og så helbredelser finne sted, i det de hadde nattverd i sine hjem og ble beskyttet. De så deres familier kom til tro på Jesus.

Vi ber for våre kjære iranske brødre og søstre. At deres familer, at andre mennesker vil komme inn i Guds rike, i det de blir vitne til at dere ikke blir rystet midt i disse rystelsene.

Så,la oss be gjennom denne tiden, at uansett hva Gud gjør og hvordan Han tar seg av denne Farao-ånden, når det gjelder det iranske lederskapet, at det vil skje. At noe av avgjørende betydning vil endres i denne nasjonen, slik som Farao endelig forsto at han måtte la Israels folk få gå for å tilbe deres Gud.

Jeg vil avslutte med å sitere et nøkkelord om Iran, velkjent blant iranske troende, men mange andre er kanskje ikke klar over det. I Jer 49,35-39, gir Jeremia et profetisk ord fra Herren til Elam. Elam var en prvins i det eldgamle Persia, og jeg tror det er et bilde på dagens Iran.

"Jeg bryter i stykker elamittenes bue, det sterkeste våpen de har."

Med andre ord: de trodde at deres store militære kraft gjorde som uovervinnelige, men Gud begynte å vise dem at de slett ikke var suverene og allmektige. Bare den allmektige Gud er enestående. Han sier:

"Mot Elam sender jeg fire vinder fra de fire himmelhjørnene..."

Det er interessant å merke seg vindene brakte med seg gresshoppene inn i Iran.

"og sprer dem for alle disse vindene."

Her snakker Gud om Elams folk.

"Det vil ikke finnes et eneste folkeslag hvor det ikke kommer noen som er drevet bort fra Elam."

De siste tiårene har dette skjedd. Iranere har blitt drevet bort fra landet sitt til mange andre land rundt om i nasjonene.

Så sier Herren:

"Jeg slår Elam med skrekk for fienden og for alle dem står dem etter livet. Jeg lar ulykke komme over dem, min brennende vrede, sier HERREN. Jeg sender sverdet etter dem til jeg har fått gjort ende på dem."

Her tror jeg Han snakker spesielt om onde herskere som har forherdet deres hjerter lik Farao. Jeg tror at Gud også gir onde herskere en mulighet til å omvende seg, og anerkjenne den sanne og levende Gud. Men om så ikke skjer, vil Gud gjøre ende på dem, slik Han gjorde med Farao.

Men så, gis det et forunderlig og vidunderlig løfte til Elam:

"Så setter jeg min trone i Elam og utrydder kongen og stormennene der, sier HERREN."

Dette er det eneste sted i verden hvor Gud snakker om at Han vil sette opp en trone et annet sted enn i Jerusalem. Han snakker om at Han vil sette opp en form for trone i Elam, i Persia. Det er interessant at det hat vært en slik åndelig kamp gjennom tidsaldrene. Siden Esters og Mordekai's tid og Haman. Vi feiret nettopp Purim her i Israel. Det har vært en enorm åndelig kamp her fra Persias fyrste, fra ånden til Persias fyrste (Ridings viser til Daniels bok, oversetterns anmetkning). Men Gud sendte sin engel Mikael, Israels engel, som ville forsvare ham i denne spesielle tiden, og som nok en gang vil overvinne ham.

Guds hjerte og ønske for Irans folk er at de skal bli satt fri fra denne ondskapen. Denne farao-type ånden, slik at de kan tilbe Herren. Vi lyser velsignelser over Irans folk fra Jerusalem. Og vi oppmuntrer de i nasjone som leser dette, om å be for Irans folk og be om at Guds rike må bre om seg i enda sterkere grad. Gjennom de rystelsene som nå finner sted i Iran."

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: