søndag, mars 01, 2020

Leo Tolstoj om jødene

"Jøden er selve symbolet på evigheten. Han er den ene som har voktet det profetiske budskapet og formidlet det til hele menneskeheten. Et slikt folkeslag kan aldri forsvinne. Jøden er evig. Han er selve kroppsliggjøringen av evigheten."

- Leo Tolstoj (bildet), russisk forfatter, 1828-1910). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: