onsdag, mars 18, 2020

Profetisk: Prioriteringene dine er i ferd med å endres

I går fikk jeg del i dette profetiske budskapet. Sjeldent har jeg følt et profetisk ord så direkte til meg, men det kan hende flere opplever det på samme måte. Derfor har jeg valgt å oversette det til norsk. Det talte i alle fall rett inn i min livssituasjon:

'Jeg hører Ham hviske: 'Prioriteringene dine er i ferd med å endres.'

Himmelens stemme kaller på deg i dag. Jeg taler til Mine sønner og døtre livgivende ord ... det er stemmen til Den elskede. Mitt himmelske kall over ditt liv kan aldri fjernes, for Jeg angrer ikke Mitt kall og Mine gaver. Stig opp inn i Mine veier og jeg vil veilede de skritt du skal ta. Dine prioriteringer er i ferd med å endres idet Jeg legger Min sterke hånd over ditt liv.

Kan du se denne sesongen forandres rett foran dine øyne? En tid var du distrahert av så mange ting, men i dagene som ligger foran vil du bli fokusert på det evige. De mange stemmene du har hørt synes å motsi hverandre, men nå vil du høre en stemme lik mange vann, stemmen til Din Elskede som kaller deg til forvandling. De tingene som har irritert deg, og som har forårsaket at du har snublet vil ikke plage deg lenger. En gledesfylt lovprisning vil boble opp fra innsiden av deg, en lovprisning som bryter igjennom jerndører og ignorerer livets distraksjoner.  Jeg vil forandre dine prioriteringee og du vil komme til å si: 'Jeg vet ikke hva som har skjedd, men livet mitt er i endring og alle mine prioriteringer er blitt omorganisert.

Din hjelp kommer fra Meg, og ikke fra noen annen. Jeg alene er den som har kjøpt deg til dette frihetens og gledens sted. Forbli i nært samfunn med Meg og jeg vil lede dine skritt  og gjøre din vei fullkommen. Jeg har gått foran deg og vil fjerne det som distraherer deg, kom nå til Meg og bli et redskap for Min ære som Jeg vil bruke og promotere. Gjør Meg til sentrum foe din oppmerksomhet og din måte å tenke på vil bli urokkelig. Tiden har kommet, din tid av å sveve har begynt. Forvent å se det dine øyne aldri har sett og høre det dine ører aldri har hørt. Alle dine prioriteringer vil endres i det jeg drar deg nært til Mitt hjerte, for jeg er Barmhjertighetens Far.'

- Brian Simmons (bildet)
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: