lørdag, mars 21, 2020

Jeg har fått nok - jeg vil leve 'riket annorlunda'

Jeg har fått nok. Mer en nok Jeg orker simpelthen ikke mer. Jeg må få puste.                   
Jeg orker ikke mer av alle disse amerikanske forkynnerne med sine fans i Norge, som bryter all sunn fornuft i disse smittetider, og som provoserer ved å håndhilse, le av et virus som tar livet av mennesker, som sprer konspirasjonsteorier som er så fantasifulle at man skulle tro de var dopet på ett eller annet. Jeg orker ikke mer av ale disse  'profetene' som var tause før epidemien brøt ut, men som nå profererer både det ene og det annet, som om de skulle ha sett dette lenge før det brøt ut. Jeg orker ikke mer av 'profeter' som utnytter en krise, til å samle inn penger, for å blidgjøre Gud til å beskytte dem. Det er en form for moderne avlatshandel.  Jeg orker ikke mer av hyllingen av Donald Trump som om han skulle være en Messias-skikkelse. Jeg orker ikke mer av 'profeter' som har daglige sendinger via sosiale medier, hvor mesteparten av tiden brukes til å formidle et politiisk budskap og hylle en statsleder. Jeg orker ikke en tro som tar Gud til inntekt for et bestemt politisk parti.

Jeg har fått nok av dette.

For meg blir Jesus borte, og evangeliet omgjort til et politisk budskap på høyresiden.

Jeg finner ikke noe av dette i evangeliene, Apostlenes gjerninger eller i brevene. Der finner jeg en helt annen tro og en helt annen trospraksis. Jeg finner et Rike som ikke er av denne verden. Jeg finner en tro som overvinner det onde, med det gode. Jeg finner ingen hyllest av Cæsar, men jeg finner en gruppe mennesker som har grepet korsets budskap, som fornekter seg selv og som har hatt oppgjør med avguden Mammon, og som lever for Guds rike alene og som setter troskapen mot det først. Jeg finner en gruppe mennesker som lever ut Bergprekenen. Jeg finner 'riket annorlunda'. Jeg finner en gruppe mennesker som kjempet for de fattige, undertrykte, enker og foreldreløse.

Jeg finner en gruppe mennesker på kne for Gud i inderlig bønn, som ikke bøyde sine knær for keiseren, men som har Jesus som Herre, som nektet å avlegge ed eller sverge troskap mot noe jordisk rike.

Jeg har også fått nok av mennesker som utnytter en epidemi til å skape mer frykt hos mennesker, i stedet for å snakke om det salige håpet som finnes i Kristus. Jeg heier på mennesker som formidler tro og håp til Gud, som trøster, lindrer og gir videre den tryggheten som finnes i Kristi fullbrakte verk.

Derfor holder jeg meg unna alle disse nyhetene på TV, radio og aviser som gir frykten næring. I en tid som denne er det jammen godt det finnes gode bøker og tidsskrifter man kan gjøre djupdykk i.

Velsignet helg.

Ingen kommentarer: