torsdag, mars 26, 2020

Jesus er Guds ett og alt

Jesus er selve kommunikasjonen, åpenbaringen og overføringen av Guds liv. Han er det livets ord som kommuniserer Gud til mennesket. Jesus, som Guds stemme, er åpenbaringen av Gud, og som Guds åpenbaring, er Han også den som overfører alt som er av Gud.

Jesus er ikke bare 'hva Gud sier', men er Guds perfekte uttrykk. Nå taler Gud til oss gjennom Sønnen....

Vi må søke å finne Kristus i Skriftens dybder, ikke bare som forbilder eller skyggebilder, men som Det levende Ord, den Gud som taler nå...'

- Eric William Gilmour i boken: 'Into the Cloud'. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

"Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen." (Hebr 1,1-2a)

"Han (Jesus) er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter - alt er skapt ved ham og til ham.  Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen." (Kol 1,15-17)

Ingen kommentarer: