onsdag, mars 04, 2020

I pakt med naturen

Her om dagen - nærmere bestemt 1.mars - feiret vi den hellige David av Wales. Han levde i det femte århundre, og levde et enkelt asketisk liv sammen med sine monastiske brødre.

Bror David er på mange nåter svært tidsaktuell, fordi han levde så nært naturen. Ikke så ulikt Frans av Assisi. Sammen med sine monastiske brødre, drev han med jordbruk. Han viste stor medfølelse med og kjærlighet til dyrene, særlig de som menneskene tok i bruk for å hjelpe seg med så- og innhøstingsarbeid. Dyrene og fuglene var ofte å se sammen med ham. Bror David sørget for at de hadde mat og hadde det godt. Han hadde et spesielt forhold til våren.

Bror David hadde helbredelsens nådegave, og han ba for mange syke. Han er også kjent for å ha skrevet en monastisk regel, hvor han redegjør for et liv som veganer.


Ingen kommentarer: