tirsdag, mars 17, 2020

Et av de største anslagene mot Guds rike

Jeg lyttet til Pete Grieg i går. Han lder bønnebevegelsen 24/7. Grieg advarte mor å trekke for raske åndelige konklusjoner av det som skjer over hele verden nå. 'Alltid når det skjer noe bemerkelsesverdig, fremstår det mennesker med svarene,' sa Grieg blant annet og ba oss om å holde oss unna disse. Grieg mente disse folkene har et behov for å vise seg frem, og være betydningsfulle.

Det tror jeg er et godt råd.

Men det må være lov å si en ting allerede nå, med hensyn til korona-epidemien: ved siden av å være en fare for liv og helse, er den en stor fiende av misjonsarbeidet. Den setter allerede store begrensningee med hensyn til både evangeliseringsarbeid og rent barmhjertighetsarbeid. Derfor trenger vi å bekjempe den, både slik nyndighetene gjør, men også med det aller sterkeste våpen vi har: bønn!

Nå trenger vi å utkjempe åndelige bønnekamper for at evangeliet skal ha fremgang. For at dører skal åpnes slik at evangeliet kan forkynnes, og slik at mennesker kan få høre og bli reddet for evigheten!I mine øyne er korona-epidemien et av de største anslagene fra fiendens side for å hindre at menneskene verden over skal få høre de gode nyhetene om Guds rike.

Ingen kommentarer: