onsdag, mars 11, 2020

Profetisk: Herren den mektige i det høye

"I min ånd så jeg dette i dag tidlig: Jeg ser at du blir tatt høyt opp, og blir stående foran en mektig overskyllende bølge av Den Hellige Ånd.

Alt rundt deg er lyden av den mektig stormende vind idet Den Hellige Ånd kommer over deg. Herren har en salvelse for et nytt oppdrag for noen og Han vil ganske snart posisjonere deg for at du skal høre Ham."

- Cynda Hunter
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

'HERREN er mektig i det høye, mer mektig enn bruset fra veldige vann, enn havets mektige brenninger.' (Salme 93,4)

Ingen kommentarer: