tirsdag, mars 10, 2020

Urbefolkningsgrupper i Ecuador søker Kristus-sentrerte menigheter og å bevare kulturell identitet

Urbefolkningsgrupper i Ecuador søker en Kristus-sentreret menighetssammenheng og som samtidig kan være tro mot deres kulturelle identitet, og ønsker å bli anabaptister.

Det sier Clever Mashiant og Sofia Gualinga, som begge tilhører urbefolkningsgruppen Shuar i Amazon-regionen av Ecuador i samtale med misjonærene Jane og Jerrell Ross Richer. Disse to lederne for urbefolkningsgruppen Shuar hadde kommet over og lest heftet: 'How can we become Mennonites?' Heftet hjalp dem til å klargjøre anabaptistiske prinsipper som de allerede hadde kjennskap til.

Familien Ross Richer arbeider i regnskogen i Ecuador. De hjalp denne urbefolkningsgruppen til å komme i kontakt med 'Iglesia Cristiana Menonita de Ecuador'. 

Urbefolkningsgruppene i Ecuador er opptatt av å beholde det beste i sin kultur, selv om de er blitt kristne. Mennoniter startet opp misjonsarbeid blant disse folkegruppene på 1950-tallet, og resultatet av det arbeidet så langt er 600 menigheter blant urbefolkningsgruppene.

Billedtekst: Clever Mashiant i samtale med Jerrel Ross Richer fra Mennonite Mission Network. Foto: Jane Ross Richer.

Ingen kommentarer: