fredag, mars 20, 2020

Profetisk: Gud reiser opp en ny generasjon

På min bønneagenda står 'de kommende generasjoner'. Jeg har en stund nå bedt om at Gud skal reise opp en ny generasjon, som er modigere enn min, mer fylt av Den Hellige Ånd, med større lidenskap for Jesus og ber grunnfestet i Guds ord. Derfor liker jeg å være sammen med unge mennesker. Jeg vil gjerne gi videre det jeg har fått. De årene jeg eventuelt har igjen vil gjerne investere i dette

Derfor ble jeg så glad og takknemlig da jeg fikk høre om dette profetiske ordet fra den amerikanske pastoren og forbederen, Dutch Sheets (bildet), som jeg har valgt å oversette dem til norsk:

"En generasjon som ikke var klar over hvotfor de var skapt vil finne ut at de er født for å forløse den aller største utøselsen av Den Hellige Ånd i denne planetens historie. Det finnes allerede i deres DNA; de er skrudd sammen for dette! Hver stat vil få en vekkelsesild tent og ingenting kan stanse det."

Selv om Dutch Sheets i den siste setningen peker på amerikanske forhold, tror jeg dette gjelder hele verden. Gud reiser opp en ny generasjon bedere, profeter, pastorer, lærere, evangelister. Derfor har jeg håp, et stort håp for fremtiden. La oss som representerer de eldre generasjonene be dette fram!

"I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser min Ånd over alle mennesker. Deres SØNNER og DØTRE skal PROFETERE, DE UNGE SKAL SE SYN, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk." (Apg 2,17-18)

Ingen kommentarer: