fredag, mars 13, 2020

Menighetsliv i koroaens tid

Nå når den ene kirken etter den andre setter hengelås på ytterdøra, har jeg tenkt på noen ord av diakonen Stefanus, han som ble kirkens første martyr:

'Men det ble Salomo som bygde et hus for Gud. Likevel bor ikke Den høyeste i noe som er bygd av menneskehånd.' (Apg 7,47-48)

Vi hører stadig vekk møteledere si: 'Velkommen til Guds hus'. Når det ble sagt under Den gamle pakt, hadde de ordene sine i behold. Da hvilte Guds hellige nærvær over Tabernaklet og Tempelet. Og Gud hadde sin boligadresse der. Men det er annerledes i Den nye pakt. Da har Gud tatt bolig i mennesker. Guds nærvær kan fortsatt hvile over steder, og vi kan kjenne Guds hellige nærvær i en kirke, men Guds bolig i Den nye pakt handler om en kropp: Kristi kropp.

'Dere er Kristi kropp ...', skriver Paulus i 1.Kor 12,27.

Eller som den lutherske teologen Dietrich Bonhoeffer formulerer det i Sanctorum Communio i 1927: 'Etter oppstandelsen eksisterer Kristus som menighet.'

Mange av oss vi savne våre vakre gudstjenestelokaler i denne tiden. Det forstårjeg veldig godt; det gjør jeg også. Men da er det viktig å tenke på at for oss som lever i Den nye pakt, så er det ikke bygningen, men menneskene som er Guds hus, Guds bolig.

La oss ta godt vare på hverandre mens stormen raser. Du er bare et tastetrykk unna et menighetsmedlem! Hvorfor ikke ringe for å dele et bibelvers, en sang, kanskje be sammen? Kanskje lese en bibelbok sammen over noen dager, eller et av brevene, og dele med hverandre det som dere oppdager?

Disse dagene og ukene - kanskje månedene - i frivillig tilbaketrukkethet - kan gjøre veldig godt for vårt åndelige liv. En øvelse i enkelhet, i stillhet, i bønn, i forsakelse. Dette skjer jo midt i fastetiden!

En måte å prøve det monastiske livet på.

Så kan du også gå turer de dagene hvor solen skinner. Lytte til fuglene.

Og til Gud.

Høre hva Han har å si til deg.  Lære Hans stemme å kjenne.

Slik kan livet bli en gudstjeneste.

Så takker jeg Gud for alle som arbeider i frontlinjene med å begrense Korona-smitten. La oss be for Regjeringen i en krevende tid, for alle som arbeider i helsevesenet, for politikere og besltningstagere, for Kongen og hans hus.

Ingen kommentarer: