mandag, mars 16, 2020

Jødisk Nobelprisvinner gir verden håp og gode nyheter

Michael Levitt (bildet), en amerikansk-britisk-israelsk biofysiker, som ble tildelt Nobelprisen i fysikk i 2013 for 'utvikling av multiskalamodeller for komplekse kjemiske systemer,' gir håp til en hel verden av 'korona-faste' og fryktsomme mennesker.

Koronavirus-epidemien minsker farten i Kina, og vil ikke lenger utgjøre en helserisiko for majoriteten av befolkningen, sier den israelske Nobelprisvinneren, som er professor i strukturell biologi ved Stanford University. Levitt, som har sett nærmere på statistikk sier til The Jerusalem Post, at han forventer at viruset mest sannsynlig vil forsvinne fra KKina mot slutten av mars.

The Jerusalem Post skriver, her i min ovversettelse:

'Når Levitt begynte å se nærmere på statistikken 1.februar, hadde Hubei-provinsen 1.800 nye tilfeller hver dag. 6.februar var tallet oppe i 4.700 nye tilfeller daglig. Men 7.februar skjer det en endring. Antallet nysmittede begynner å minske liniært og stanser ikke opp. En uke senere, skjer det samme med antall døde.'

Basert på det statistiske materialt konkluderer Levitt at 'situasjonen i hele Kina ville forbedre seg innen to uker.'. 'Og,' skriver The Jerusalem Post, 'nå meldes det som svært få infeksjonstilfeller.'

Michael Levitt berømmer at myndighetene har bedt folk holde seg hjemme og ikke ha kontakt med utenverdenen. Det er det mest effektive midlet til å stanse epidemien.

Du kan lese hele artikkelen her:

https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Israeli-nobel-laureate-Coronavirus-spread-is-slowing-621145

Billedtekst: Michael Levitt. Foto: Wikipedia

Ingen kommentarer: