torsdag, mars 05, 2020

Vladimir Putin vil ha Gud inn i grunnloven

Det er ganske underlig å tenke på, at det veldige russiske riket, som i 70 år var en del av Samveldet av sosialistiske sovjetrepublikker, og en ateistisk stat som fengslet og drepte kristne, nå kan få en ny grunnlov hvor Gud ser ut til å få en egen plass. Den nye lovteksten - om den går igjennom - fastslår også at et ekteskap bare kan inngås mellom en mann og en kvinne.

Det er en gjennomgripende og stor forfatningsreform Russlands president Vladimir Putin ønsker å få igjennom. Det haster for hans vedkommende. Hans nåværende presidentperiode er i ferd med å gå ut på dato, og i følge nåværende lovgivning kan han ikke gjenvelges. Men mye kan skje i Russland.

Det var mandag denne uken at Vladimir Putin la frem en rekke forslag for Dumaen, som skal behandle dem tidlig i neste uke. I et av forslagene omtales det russiske folkets tro på Gud, og at ekteskapet kun er for en mann og en kvinne.

Opplysningene kommer fra statsdumaens visetalsmann, Pjotr Tolstoj.

Selv om den russiske staten er sekulær, tilhører et stort flertall Den russisk-ortodokse kirke, og det var vært tette forbindelser mellom Vladimir Putin og patriarken for Den russisk-ortodoke kirken. Putin er regelmessig å se til gudstjeneste.

Det nye lovforslaget legges ut til folkeavstemnuing 22 april.

Ingen kommentarer: