mandag, mars 16, 2020

Glem ikke de omreisende forkynnerne

Når alle møteavtaler kanstelleres for uker, ja, kanskje måneder fremover, åpner det opp muligheter for å søke Herren og granske Skriften som aldri før! En pastor eller en omreisende forkynner har det ofte så altfor travelt med så mange oppgaver, at man ikke får så mye tid til det som virkelig er det aller nødvendigste. Nå tvinges mang en prest, pastor eller forkynner til å slå ned på temopet og det gis muligheter til dybdestudier av Bibelen og god tid til bønn.

La oss i denne tiden løfte våre pastorer og omreisende forkynnere i bønn. Be om åpenbaring over Skriften, ny salvelse, ny frimodighet, en fornyelse av kallet.

Og glem ikke de omreisende forkynnerne! Nå når møter, gudstjenester og seminarer kanstelleres bertyr det for mange av dem at de står uten lønn. Utgiftene deres er de samme. Åå miste, kanskje et helt semester, vil bety utfodrende økonomiske tider. Husk det når dere som menigheter avlyser et møte eller en møtehelg.

Ingen kommentarer: