søndag, mars 15, 2020

Håp og tro i koronatider

Paulus befinner seg i Rom. Vi skriver ca år 61. Apostelen sitter fengslet. Men han er ikke nedslått. Han har tro på at han skal løslates, og skal tjene Herren igjen som en fri mann. Det ser vi av det brevet han skriver til sin medarbeider Filemon:

"Og en ting til: Gjør et gjesterom klart for meg. For jeg håper at jeg skal bli gitt til dere som svar på bønnene deres." (Filemon v.22)

Det er viktig å ha håp og tro! Det er livsbejaende og livsforvandlende.

Paulus hadde all grunn til å være nedslått, motløs og deprimert. Han satt tross alt fengslet og det var ingen spøk på denne tiden. De som hadde fengslet ham representerte virkelig en svært undertrykkende og rå makt. Utsiktene var ikke lyse, på ingen måte.

Men en ting utgjode en stor forskjell: noen holdt Paulus oppe i deres bønner! Det var årsaken til at han var ved godt mot . Og Paulus opplevde at de troende som ba for ham fikk bønnesvar. Han ble løslatt. Filemon-brevet er nemlig skrevet under hans første periode som fange i Rom. Helt mot slutten av Apostlenes gjerninger, leser vi:

"To hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, og han tok imot alle som kom til ham. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus."

Bønnens makt er stor. Paulus valgte å sette sin lit til de helliges bønner og til Gud, fremfor å lytte til fengselsrapporten fra myndighetene.

Vi kan også gjøre noen valg. Vi kan fore oss med alt som skrives om korona-viruset, ogg la oss gripes av frykt og motløshet. Eller vi kan be - og be sammen med andre troende! Fylle oss med Guds løfter, gi næring til troen og håpet.

Mer enn noe annet nå trenger vi folk som setter mot i oss. Selvsagt skal vi som kristne lyde Øvrigheten, og føye oss etter de regler og begrensninger den gir, men vi kan velge å fylle oss med det som bygger opp vår tro og som gir oss håp!

Kan det virkelig komme noe godt ut av disse tidene vi lever i?

Jeg har tenkt på dette: over alt vender folk seg til Gud! Nødstider er vekkelesestider.Tenk hvor mange mennesker som ber til Gud.

Så: la oss gjøre klart et gjesterom!

Ingen kommentarer: