fredag, november 20, 2015

De 40 dagene før jul. Dag 5

Søndagen som kommer kalles 'Kristi kongedag'. Den kalles også 'Domssøndagen', og er siste søndagen i Kirkeåret. For meg begynner ikke det nye året ved årsskiftet 2015/2016, men når vi tar fatt på det nye liturgiske året. Å leve med evangelietekstene, lære Jesus bedre å kjenne gjennom å følge Ham gjennom Hans fødsel, Hans gjerning, lidelse, død, oppstandelse og himmelfart, betyr mer og mer for meg etter hvert som årene går.

Ved et årsskifte er det vanlig med en vareopptelling. Også med hensyn til vårt åndelige liv er det sunt:

Hva har skjedd dette året? Har det vært noen utvikling av mitt åndelige liv? Noen modning? Hva har jeg lært? På hvilke områder har jeg endret meg? Hva slags spørsmål sitter jeg igjen med?

Tiden er inne for å finne frem penn og papir, sette seg ned og be Gud om å hjelpe deg til å kunne svare ærlig og sannferdig på disse og andre spørsmål som Den Hellige Ånd måtte minne deg på.

Notatene du gjør deg er ikke ment for offentligheten, men gjem dem i Bibelen din eller bruk en notatbok. Så kan du ta disse frem igjen ved neste årsskifte. Og se hva som har skjedd.

En ting jeg har lært gjennom årenes løp er dette:

Hvor stanser Den Hellige Ånd i mitt liv akkurat nå? Våger du å stanse i den begrensningen som det innebærer? Det er ikke alt jeg må. Det er ikke alt Gud har kalt meg til. Den vanskeligste leksen jeg har lært - eller holder på å lære - er å gi slipp på ting og overlate dem i Guds hender. Det er mye vanskeligere enn mange av oss tror. Kanskje jeg ikke skal ha så mange prosjekter - heller ikke hva mitt åndelige liv angår - i 2016. Men stanse opp og være til stede i livet der Gud holder på å gjøre noe i mitt liv akkurat nå.

Hvilken åndelige årstid befinner du deg i? Er det vinter i livet ditt? En tid hvor ting hviler i påvente av en vår. Bli der. Så lenge vinteren tar.

Eller kanskje det er vår, sommer eller høst i ditt åndelige liv? Bli i den fasen du befinner deg. Så lenge Gud vil.

Det kan hende jeg kommer tilbake til Kristi kongedag senere. I morgen skal vi snakke om behovet for å tynne.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: