søndag, november 22, 2015

Det er mennesker som betyr noe

'I et fellesskap eller kommunitet  bryr folk seg om hverandre og ikke bare for fellesskapet som noe abstrakt, som et hele, som en institusjon eller som en idealistisk vei måte å leve på.

Det er mennesker som betyr noe; å elske og ha omsorg for mennesker som er der, akkurat slik de er. 

Det er å bry seg om dem på en slik måte at de vokser i følge Guds plan, og dette gir mye liv. Og det handler ikke om å bry seg som noe kortvarig, men permanent. Fordi folk er bundet til hverandre, blir de som en familie, et folk, en flokk. 

Og dette folket er blitt kalt sammen til å være et tegn og et vitne, til å fullføre en spesiell oppgave som er deres spesielle gjerning, deres gave'.

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 20. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: