onsdag, november 25, 2015

De 40 dagene før jul. Dag: 10

Forutsigbarhet er bra på mange måter. Det skaper ro og rytme i livet. Som vi trenger. For manges vedkommende er hverdagene så travle, at man man kommer ut av den gode rytmen.

Men har man med Gud å gjøre må man være forberedt på det uventede.

Nå skjer det ikke tilfeldig det som har med Gud å gjøre. Alt Han gjør er nøye planlagt. Men når det gjelder oss så skjer Guds inngripen alltid brått.

Jeg har tenkt mye på det som skjedde på pinsefestens dag i Jerusalem:

'Og plutselig kom det en lyd fra Himmelen, som av en stormende, mektig vind, og fylte hele huset der de satt...' (Apgj 2,2. Bibelen Guds Ord/Bibelforlaget)

Det er ikke mulig å sette Gud i noen boks. Han sprenger alle rammer. River løs alle fortøyninger.

Derfor må vi rydde rom for det uventede. Det som snur opp ned på en situasjon. Det som skaper en åpning for et mirakel.

Er dagene før Kristi fødselsfest så tettpakkede av program at jeg ikke har plass for uventede ting? Som at Gud griper inn og snur opp ned på agendaen min og livet mitt? Passer det?

Ingen kommentarer: