lørdag, november 28, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 13

I morgen tar vi fatt på et nytt Kirkeår, og dermed også på nye tekster, både lese- og prekentekster. Fra og med søndag er det tekstene for tredje rekke som gjelder.                        

Du finner en oversikt over disse bakerst i Bibelen din, om du da ikke vil investere i en egen bok som Verbum har utgitt, hvor tekstene er gjengitt i sin helhet. Det er veldig praktisk. Du finner den både i liten og stor format, og er absolutt verdt investeringen!

I forbindelse med gudstjenestene i Kristi himmelfartskapellet leser vi alltid kommende søndagens tekster. Så er med bedre forberedt på det som det prekes over på Herrens dag, om man tilhører en forsamling hvor man har en slik praksis.

Som ung kristen syntes jeg ikke noe om det. Jeg synes det ble så begrensende. Etter å ha vært med i frimenigheter i mange år, hvor det ikke var noen særlig plan, eller ingen plan i det hele tatt for hvilke tekster man leste eller preket over, synes jeg motsatt. Jeg har funnet at når man overlater dette til 'Åndens ledelse' som det så fint heter, så blir det veldig snevert. Da prekes det stort sett over de tekstene man kjenner og kanskje over de temaene man er interessert i og behersker.

Kirkeårets tekster - og nå da vi har tre rekker av dem også - gir en veldig spennvidde. Man oppholder seg stadig i tekster fra evangeliene, så man har Jesus i sentrum, og man stifter bekjentskap med tekster fra Det gamle testamente man kanskje ikke ville ha lest i det hele tatt.

Personlig kjenner jeg en slik berikelse ved det. Vi blir sittende i Kristi himmelfartskapellet når tekstene fra Det gamle testamente og fra brevene leses, men vi reiser oss og blir stående når tekstene fra de hellige evangeliene leses. I ærbødighet. Ikke slik å forstå at ikke de to første tekstene er viktige, nei, det er for å understreke at det er noe helt spesielt med evangeliene. I de kommer vi Jesus aller nærmest.

Et tips: La det nye kirkeåret bli et nytt møte med evangeliene.

Ingen kommentarer: