tirsdag, november 17, 2015

Sørstatsbaptistene sater på økt evangelisering og fokus på dåp etter elendig årsresultat

Hvor er det blitt av evangeliseringsiveren blant Sørstatsbaptistene? Antall døpte har ikke vært lavere enn siden 1947.

'Hva har skjedd? Og hvordan kunne dette skje?', spør Ronnie Floyd (bildet), nåværende president for Sørstatsbaptistene og hovedpastor for Cross Church i det nordvestlige Arkansas.

Sørstatsbaptistene består av 51,094 menigheter. I tillegg til de lave dåpstallene har kirkesamfunnet mistet mer enn 236.464 medlemmer i 2013-2014. Det er den største nedgangen på 130 år. Og det er ikke et engangstilfelle. Siden 2003 har Sørstatsbaptistene mistet 800.000 medlemmer og har nå 15,5 millioner medlemmer.

Det eneste lyspunktet er at Sørstatsbaptistene startet 985 nye menigheter i 2014, hvilket er en økning på fem prosent fra tidligere år. Tallene for 2014 viser at 5,3 prosent av den amerikanske befolkningen er sørstatsbaptister. Gjennomsnittsalderen er økende. Fra 49 år i 2007 til 54 i 2014. Omlag en tredjedel av dem går i kirken på søndagene.

Og hva dåpstallene angår: 305.301 ble døpt på bekjennelsen av sin tro i 2014. Det laveste antall siden 1947. Kirkesamfunnet brukte 1,2 milliarder amerikanske dollars på misjon av de 11,1 milliardene som kom inn i offer/kollekter. Det er en nedgang på fem prosent siden 2013.

Ledelsen i kirkesamfunnet, med president Floyd i spissen, står nå foran store utfordringer. De ønsker nå å satse mer på evangelisering og en økt fokusering på betydningen av å la seg døpe, og at dette løftes fram i forbindelse med gudstjenestene.

Ronnie Floyd forteller at hans menighet gjorde dette nylig, noe som resulterte i at 74 mennesker kom til tro og ble døpt. Det skjedde som et resultat av at det ble løftet frem i en eneste gudstjeneste.

Ingen kommentarer: