fredag, november 27, 2015

Pavens hoffpredikant: Forkynn rettferdighet av tro!

Det vakte sterke reaksjoner da det ble kjent at pavens egen hoffpredikant, Raniero Cantalamessa (bildet), var invitert til Hedmarktoppen i sommer. Etter besøket var stormen blitt til et mild bris. Det han sa vakte ikke noen særlig debatt i ettertid. Det viste seg å være god pinseforkynnelse!

Nå har den samme Cantalamessa talt i anglikanernes høyborg, Westminister Abby, og kom der med en mildt sagt oppsiktsvekkende uttalelse:

'Rettferdighet av tro bør forkynnes av hele kirken - og med mer styrke enn noen gang før'.

Dette var jo selve kampropet under Reformasjonen. Nå omfavner pavens hoffpredikant den bibelske rettferdiggjørelseslæren, i følge den anerkjente kristne nettavisen Christian Today. Hør bare:

'Og ikke bare i motsetning til gode gjerninger - den saken er allerede avgjort - men i motsetning til de som i dag hevder at de kan frelse seg selv med deres vitenskap, teknologi, eller menneskeskapte åndelighet, uten et behov for en Frelser utenfor menneskeheten. I motsetning til selvrettferdighet! Jeg er overbevist om at det er slik Martin Luther og Thomas Cramner ville ha prekt rettferdighet ved tro, dersom de var i live i dag'.

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine nå så berømte 95 teser mot Den romersk-katolske avlatshandelen. Nå går pavens hoffpredikant ut og hyller Reformasjonen. Det er sannelig interessante ting som skjer under pave Frans I.

Ingen kommentarer: