onsdag, november 18, 2015

De 40 dagene før jul. Dag 3

Gjentatte ganger i det fjerde evangeliet taler Jesus om seg selv og blir også omtalt av andre, som lyset. Som i Joh 8,12:

'Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys'.

Eller i 9,5: 'Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys'. 

I prologen til Evangeliet etter Johannes heter det:

'Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det ... Det sanne lys, som lyser for hvert menneske kom nå til verden'. (1,5 og v.9)

I Det gamle testamentes skrifter heter det:

'Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for?' (Salme 27,1)

'Solen skal ikke være ditt lys om dagen, måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet'. (Jes 60,19)

Når biskopene kom sammen i Nikea i 325 kom de frem til en formulering for å uttrykke Kristi guddommelighet, og Hans enhet med Gud. En ny betegnelse - homoousios - ble skapt - av samme vesen som Faderen - for å uttrykke den uoppløselige enheten mellom Faderen og Sønnen. Den såkalte nikenske trosbekjennelsen, som fikk sin endelige formulering i Konstantinopel i 381, understreker at Kristus er uskapt og har eksistert fra evig tid slik som Faderen:

'Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen'.

Dette er den kristne bekjennelsen. Den sanne tro.

Da jeg var ung hadde jeg et godt nattesyn. Det har jeg ikke lenger. Går jeg ute en sen kveldstime uten at jeg har med meg en lommelykt blir jeg ustø og kjenner meg svimmel. Men med en god lommelykt har jeg ikke noen problemer med å bevege meg.

Denne verden er mørk, og blitt mørkere. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for at Kristus er 'verdens lys' - selve lyset som skinner i mørket. La oss tenne masse lys disse 40 dagene frem til julenatten.

Et forslag:

Når du kommer hjem fra jobb en dag og du er alene. Ikke tenn noen lys. Ikke skru på noen lampe. Sett deg i en god stol. Vær stille. La mørket fylle rommet. Tenn så et levende lys og se hvordan det lyser opp rommet. Slik lyser Kristus i mørket.

Ingen kommentarer: