lørdag, november 28, 2015

Hvem var Eberhard Arnold, del 2

Her er andre del av artikkelserien om Eberhard Arnold (bildet):

I en artikkel har Eberhard Arnold selv beskrevet denne tiden av studier og søken etter sannheten, og en retning for livet:

'Jeg vil gjerne fortelle om min egen søken. En gruppe med unge mennesker samlet seg ofte rundt meg, og jeg forsøkte gjennom bibelstudier å lede mennesker til Jesus. Men etter en stund var ikke dette nok. Jeg fant meg selv i en svært vanskelig situasjon, og var djupt ulykkelig. Jeg begynte å gjenkjenne behovene til menneskene på en djupere måte: behovene til deres kropper og sjeler, deres materielle og sosiale behov; jeg så deres menneskelighet, utnyttelse, hvordan de ble slaver. Jeg så den enorme makten som mammon har, disharmonien, hatet, volden, og jeg så støvleavtrykket fra undertrykkeren på nakken til de undertrykte. Hvis en person ikke har erfart disse tingene, ville han vel tro at disse ordene er overdrivelser - men dette er fakta.

Så, i årene 1913 til 1917, forsøkte jeg etter en djupere forståelse av sannheten. Det var en smertefull prosess. Jeg gjenkjente mer og mer at et personlig engasjement for folks sjeler var ikke alt det Jesus ba om - at det ikke fullt ut uttrykte Guds vesen. Jeg følte det slik at jeg ikke oppfylte Guds vilje ved å nærme meg mennesker med en rent personlig kristendom, slik at de, som meg selv, fant frem til denne personlige kristendommen. Det utspant seg en hard kamp disse fire årene. Jeg søkte ikke bare i de gamle skriftene, i Bergprekenen og andre skriftsteder, men jeg ønsket også å kjenne til livet i arbeiderklassen - den undertrykte menneskeheten i den nåværende sosiale orden - for å ta del i deres liv. Jeg ønsket å finne en måte som korresponderte med livet til Frans av Assisi, og til profetenes.

Rett for utbruddet av krigen (1.verdenskrig), skrev jeg til en venn om at det ikke kunne fortsette slik. Min interesse handlet om individer, jeg preket evangeliet, og jeg prøvde på denne måten å følge Jesus. Men jeg måtte forsøke å finne en måte hvor jeg faktisk tjente menneskeheten; jeg ønsket å hengi meg selv til å etablere en synlig realitet ved hvilken mennesker kunne erkjente årsaken til at Jesus døde.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: