torsdag, november 26, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 11

Hva er det mest dyrebare du har fått del i?

Det er ikke alltid det går som man har planlagt - eller håpet. Det hender noe går i stykker. Noe som var ment å vare.

Man synder.

Mot Gud og mot andre.

Av alt jeg har fått del i tror jeg ikke det finnes noe mer dyrebart - og sterkt - enn syndernes forlatelse. For meg blir det aldri noe selvsagt. Hvilken dyrebar gave den er. Mine synder kostet Frelserens liv.

Blant alle Guds herlige løfter er kanskje dette det herligste av dem alle:

''Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett'. (1.Joh 1,9)

Mitt gudsbilde har endret seg med årene. Det har kanskje noe med modning å gjøre? I dag finner jeg stor trøst i lignelsen Jesus forteller om den bortkomne sønnen, og det var en stor opplevelse for meg når jeg kom til St.Petersburg første gangen og fikk se originalmaleriet i tsarens vinterpalass. Jeg måtte kjøpe med en plakat av bildet, som nå henger innrammet på hedersplassen i stua vår.

Det har skjedd noe med meg i møtet med dette bildet, hvor Rembrandt viser oss noe av ømheten hos faren, som omfavner sønnen. Denne siden ved Gud har gitt meg den trygghet jeg trenger.

Faren i Jesu lignelse løper den bortkomne sønnen i møte. Omfavner ham.

Det er den Gud jeg er blitt kjent med. Jesus har åpenbart Ham for meg.

Jesus kom jo for å vise oss hvem Far er. Han har vist oss Guds ømme Faderhjerte.

Har du erfart denne Guds ømhet før? Hans tilgivende kjærlighet? At Han løper deg i møte? Om ikke, så er det en god anledning disse dagene før Kristi fødselsfest å be Den Hellige Ånd om å vise deg dette og la deg erfare det.

Lina Sandell har skrevet om Guds ømme farshjerte. Her er første og siste verset:

Du ömma fadershjärta, som vakar över mig,
O, kunde rätt jag älska och rätt lovsjunga dig!
Du varnar mig så troget för alla dolda garn
Och gömmer under vingen ditt lätt försagda barn.

Ditt fadershjärta brister utav förbarmande,
Du ser, vadhelst mig felar, du känner allt mitt ve.
Om natten och om dagen ditt öga öppet står,
Och fadershanden räcker, så vitt som himlen går.

Ingen kommentarer: