torsdag, oktober 12, 2017

Marcus Thrane, Arbeiderforeningene og norske frimenigheter

I dag er det på dagen 200 år siden Marcus Thrane (bildet) ble født. Det burde medlemmer av norske frimenigheter feire! Medlemmene av de første frie menighetene i Norge, det være seg både de lutherske og baptistiske, og senere pinsemenighetene, kom i all hovedsak fra nettopp arbeiderklassen.

Det er viktig å kjenne vår historie. Både den sekulære og den religiøse. Dessverre har mange kristne liten eller ingen kjennskap eller for den saks skyld interesse av å kjenne sitt trossamfunns røtter. Fordi vi blir historieløse blir vi også rotløse, og vet ikke helt hvor vi hører hjemme.

Marcus Thrane var en mann som var villig til å ofre sin egen frihet for at andre skulle bli fri. I dag nyter vi alle godt av demokrati og muligheten til å avgi vår stemme. Men det var ikke borgerskapet som reiste kampen for stemmeretten. Tvert om. Det var Arbeiderforeningene. Høyresiden og det kondisjonerte borgerskapet gjorde det de kunne for å kneble kravet om demokratiske rettigheter.

I 1848 - helt mot slutten av det europeiske revolusjonsåret - var bare litt over fem prosent av Norges voksne befolkning stemmeberettiget. Det ville ikke den arbeidsløse avisredaktøren, Marcus Thrane, sitte stille å se på. Heller ikke 160 arbeidere fra Drammens-distriktet. De meldte seg inn i landets første Arbeiderforening 3. juledag 1848. Opprettelsen av Arbeideforeningen skjedde etter initiativ fra Marcus Thrane. Ett år etter etter oppstarten hadde Arbeiderforeninger over 20.000 medlemmer over store deler av Norge. Det grydde av dag for den vanlige mann og kvinne.

Men Arbeideforeningene ble knust. Marcus Thrane dømt til fire års fengsel for å ha vekket misnøye! For hvem? Det kondisjonerte borgerskapet. De som hadde penger, de som hadde makt. Thrane måtte faktisk sone hele syv år i fengsel. Myndighetene trakk nemlig ikke fra tiden han hadde sittet i varetekt.

Ingulf Diesen skriver i sin fremragende kirke- og vekkelseshistorie: Veiryddere: "Februrarrevolusjonens bølger (1848) slår også inn over Norge. Det er på denne tiden Norge får sin første arbeiderbevegelse ved Marcus Thrane, dels med kristent fortegn... Parallelt med de nye klassenes kamp for frigjøring går en av de største vekkelsene over landet..." (Ingulf Diesen: Veiryddere og Veien videre. Hermon forlag 1994, side 13)

Det er vekkelsen med Gustav Adolp Lammers i Skien.

La oss ta vare på historien og arven vår.

Ingen kommentarer: