lørdag, oktober 07, 2017

Kristi kropp, vår kropp

"Når vi samles til nattverd gjør vi det i Jesu navn. Han er den som kaller oss sammen for å minnes Hans død og oppstandelse gjennom å bryte brødet. Der finnes Han virkelig hos oss:

'For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.' (Matt 18,20)

Jesu nærvær blant oss og i brødet og vinen er samme nærvær. Når vi ser Jesus i brødsbrytelsen, ser vi Ham også i våre brødre og søstre. Når vi gir hverandre brødet og sier: 'Dette er Kristi kropp', gir vi oss til hverandre og sier: 'Vi er Kristi kropp'. Det er en og samme gave, det er en og samme kropp, det er en og samme Kristus."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: