torsdag, oktober 12, 2017

Pinsemenighet søker lutherske røtter

Det skjer spennende ting i Sverige for tiden. Pinsemenigheten United Öresundskyrkan søker nå om å bli en del av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. en luthersk bevegelse grunnlagt med støtte fra Carl Olof Rosenius. Unites Öresundskyrkan har ingen planer om å forlate pinsebevegelsen, men ønsker dobbelt medlemskap.

En av årsakene er at denne menigheten med sin pastor Magnus Persson (bildet) har beveget seg fra å være en ren trosmenighet, til å søke tilbake til de reformatoriske røttene. Menigheten ble i sin tid karakterisert som den mest "kule" menigheten i Sverige, med masse aktiviteter som skulle dra mennesker, til å bli en gudstjenestefeirende forsamling preget av klassisk liturgi hvor nattverdfeiringen og bibelutleggelsen er et hovedanliggende.

Det er først ved årsskiftet det blir klart om United Öresundskyrkan blir en del av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Ingen kommentarer: