fredag, oktober 13, 2017

Veiene som fører til fred

"I den visjonen som handler om  vandringen som fører til fred som Jesus åpner, finnes det tre komplementære veier, tre ydmyke veier som fører folk utover deres ego. Den første veien refererer direkte til Jesus - fra Hans død vil et nytt nærvær springe frem - Den Hellige Ånds gave.

Den andre veien til fred har å gjøre med vår trang - vi må gi opp vår trang etter å få det siste ordet for å bevise at vi er bedre enn andre.

Den tredje veien til fred handler om å tjene Jesus i de fattige, å leve blant dem. Herren sa gjennom Jesaja: 'I det høye og hellige bor jeg og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden.' (Jes 57,15) I hver eneste kultur finnes det en tilstedeværelse av de nedbøyde, de lave.

La oss ønske hverandre velkommen i det rike mangfoldet vi representerer, la oss tjene de fattige sammen, det er det som forbereder en fremtid av fred." 

Jean Vanier (bildet) i Seven Words of Hope, side 80-82. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: