fredag, mars 04, 2022

Baptister i Ukraina ber om fred og forbereder seg på langvarig okkupasjon og forfølgelse


Et  av de største baptistsamfunnene i Europa forbereder nå sine menigheter på en årelang okkupasjon og forfølgeøse samtidig som de ber om fred. I de siste åtte årene som konflikten i Donbass-regionen har vart, og som har vært styrt av russiske separatister, har baptistmenighetene der blitt kategorisert som terrorist-organisasjoner, mens baptistenes menighetsbygg er blitt stengt gjennom et effektivt byråkrati. 

Det er generalsekretæren i Den europeiske baptistføderasjonen, Alan Donaldson som kommer med disse opplysningene i et oppslag på deres nettside.

Det ukrainske baptistsamfunnet teller mer enn 150.000 døpte medlemmer, og rundt 300.000 menighetstilhørige i mer enn 2.800 menigheter. Det er 3.160 ordinerte pastorer.

Ved å samle kirkeledere og politiske ledere, har de ukrainske baptistene ropt til Gud, dag etter dag, for fred i deres region og frihet til å tilbe. Nå frykter ukrainere krigens innvirkning på deres liv, frihet og religionsfrihet. Det ukrainske baptistsamfunnet har en stor og effektiv organisasjon. De har plantet 25 nye menigheter de siste fem årene. Ukrainske baptister som frem til nå har hatt stor frihet i de områdene av Ukraina som ikke er kontrollert av russiske separatister, har etablert et nasjonalt nettverk av fosterhjem for å ta vare på foreldreløse og mest sårbare barn i landet. De har gjennomført humanitære prosjekter i Øst-Ukraina for å hjelpe krigsofrene.

De trener også pastorer og evangelister, og de oppmuntrer kristne til å engasjere seg i lokalt og nasjonalt politisk lederskap, og bevirke endringer på alle nivåer i samfunnet. Det er gjort forberedelser for å lagre mat, klær, drivstoff, vann og kontanter for å gi hjelp til de mest sårbare dersom denne konflikten skulle føre til en delvis eller omfattende invasjon.

Bapistmenighetene har også lagt planer for hvordan de skal fungere som tilfluktssentre. De har også lagt planer for hvordan de kan ta seg av planlegger hvordan de skal ta seg av over 1200 barn over hele nasjonen, og de har ogaå lagt planer for hvordan de kan hjelpe til med evakuering og boligbygging av fordrevne fra potensielle fremtidige okkuperte regioner.

La oss huske dem i våre forbønner.

Bildet er fra en baptistmenighet i Kyiv.

Ingen kommentarer: