onsdag, mars 02, 2022

Et viktig bønneemne for dere som ber for Ukraina


Et viktig bønneemne for alle dere som ber om fred i Ukraina, er å be om at den russisk ortodokse patriarken, 75 årige Kirill (bildet), som er patriarken av Moskva og hele Russland, må sette foten ned og si til president Putin at nok er nok og at krigen må opphøre øyeblikkelig. Patriarken er en president Putin gjerne låner øre til, og Kirill har i kraft av sitt embete en enorm påvirkning overfor stormarten av det russiske folket.

Det må til et under fot dette skal skje, og patriark Kirill er utvilsomt en sterk støttespiller til Putin, men har også en stor etisk forpliktelse overfor alt menneskeliv. 

Jeg utfordrer alle oss som ber klokken 12.00 for Ukraina, om å gjøre dette til et av våre bønneemner.

Foto: Wikipedia.

Ingen kommentarer: