søndag, mars 27, 2022

En underlig drøm om Russland

I natt drømte jeg om Russland, et land jeg har besøkt flere ganger og hvis folk jeg elsker. Russlands invasjon av Ukraina går veldig inn på meg, og jeg har skrevet om krigens brutalitet en rekke ganger. blant annet etter drømmen jeg hadde om byen Mariupol, noen dager før byen ble inntatt av russiske soldater og som jeg skrev om før det skjedde. Men det er ikke det denne drømme handler om:

I drømmen var jeg på reise i Russland. Hvor vet jeg ikke. Det var i utkanten av en by. I jordbruksområdene. Jeg var invitert av noen troende på stedet for å plukke frukt. Da vi kom frem var det bugnende hveteåkre og frukthager, men det var noe merkelig med dem. Alt var pakket inn i plast. Det inntrykket jeg fikk var at hveten og frukten var snart moden, men ikke klar til å høstes inn. Det var enorme mengder. 

De jeg var sammen med var like forundret som meg. Vi fikk til en skråning like i nærheten, for å plukke bær. Det var ganske skrint, men det var noen bær her og der. Da så jeg det! Store maur, nesten overdimensjonerte, var over alt. De spiste bærene. De skapte frykt hos de som så dem. Noen steder kravlet de i store klaser. De var vemmelige å se på, og de fråtset i bærene. 

Da jeg våknet av drømmen ble jeg liggende lenge å tenke. Da kom jeg til å tenke på noen ord fra Åp 14,15-16: 

"Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet..."

Det er tydelig at vi står innfor en stor innhøstning i Russland og Ukraina, og at høsten har sine fiender. La oss be.

Ingen kommentarer: