mandag, mars 28, 2022

Jesus arbeider i det skjulte


Dette er en av de viktigste tekstene av Henri Nouwen jeg har oversatt:

Jeg tror aldri du vil være i stand til å trenge gjennom mysteriet om Guds åpenbaring i Jesus før det slår deg at størstedelen av Jesu liv var skjult og at selv de "offentlige" årene forble usynlige hva angikk folk flest. Mens verdens måte er å insistere på publisitet, kjendisfaktor, popularitet og å få maksimal eksponering, foretrekker Gud å jobbe i det skjulte. Du må la mysteriet om Guds hemmelighold, Guds anonymitet, synke djupt inn i bevisstheten din, fordi ellers ser du hele tiden på det fra feil synspunkt. I Guds øyne finner de tingene som virkelig betyr noe sjelden sted i offentligheten. . . . Kanskje, mens vi fokuserer hele vår oppmerksomhet på VIP-ene og deres bevegelser, på fredskonferanser og protestdemonstrasjoner, er det de totalt ukjente menneskene, som ber og arbeider i stillhet, som får Gud til å redde oss fra ødeleggelse.

- Henri Nouwen. Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: