fredag, mars 11, 2022

Purim, bønnevekterens rolle og forbønn for Israel

Kjære bedende venner av Israel! Jeg skriver for å minne dere om at vi nærmer oss Purim. I år starter feiringen av Purim på kvelden 16.mars og fortsetter til solnedgang neste dag. Dagen er til minne om hvordan Gud reddet jødene fra den onde Hamans planer om å ødelegge, drepe og utslette alle jødene, unge og gamle, spedbarn og kvinner, på en dag. For å redde sitt folk reiste Herren opp en Mordekai og en Ester. Slik vil Gud reise opp i dag en Mordekai og en Ester, til å 'stille seg i gapet' for Israels redning fra vår tids Haman - alle de som truer Israels eksistens, blant annet Iran og Hamas.

Jeg oppfordrer derfor til at vi bruker årets Purim den 16.-17. mars til en spesiell faste- og bønnedag for Israel. 

Herren reiser opp vektere til å 'stille seg i gapet til vern for landet', jfr Esek 22,30: "Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen." Måtte Gud finne mange våkne vektere i dag! 

Vektertjenesten beskrives slik hos profeten Jesaja: "På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro! Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden." (Jes 62,6-7) 

Hva er vekterens oppgave? 

1. Han eller hun minner Herren om Hans løfter til Israels land og folk. La oss bruke denne dagen til å proklamere høyt Guds planer for Israel. Finn fram enkelte av de mange løftene i Bibelen vedrørende Israel og Jerusalem og bruk dem aktivt når du ber.

2. En vekter er også årvåken for fiendens planer. Herren vil gi sine vektere visdom slik at de kan forstå tiden vi lever i. "Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten. Og Daniel priste himmelens Gud. Daniel tok til orde og sa: Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken  hører ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstadige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gittt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om, det kongen vil vite har du kunngjort oss..." (Dan 2,19-23)                                                                                                                

Gud vil gi sine vektere kunnskap om fiendens planer, slik at de skal vite hvordan de kan be, hvordan vi kan beskytte og dekke Israel i bønn. 

I den åndelige verden er vi plassert på Jerusalems murer. Fra murens høyde får vi bedre oversikt. Vi kan se tingene ovenfra. Det er viktig å ha det rette perspektivet når man ber. Et himmelsk perspektiv, Vi er satt med Kristus i himmelen, 

Ingen kommentarer: