mandag, mars 28, 2022

En bønnens pioner er hjemme hos Jesus

Bønnepioneren Hans Myrvold (bildet) har gått hjem til Gud. Myrvold døde i sitt hjem torsdag 24.mars etter lengre tids sykdom, 94 år gammel. Myrvold var inititageren til de store bønneaksjonene for daværende Sovjetunionen og senere for Kina. Den første av bønneaksjonene involverte de fleste av pinsebevegelsens menigheter landet rundt, hvor hver menighet fikk tildelt sitt eget geografiske område av Sovjetunionen, slik at de kunne be konkret for området, og noen fikk også sin egen vennskapsmenighet, som de kunne holde kontakt med. Dermed berørte Hans Myrvold og hans bedere millioner av menneskers liv gjennom bønn. De ga også bønnestøtte til mange forfulgte kristne, både i Sovjetunionen og senere i Kina. Selv gjorde Myrvold en rekke reiser til Sovjetunionen og Kina, og fikk bety svært  mye for de kristne der.

Myrvold sørget også for hjelp til å opprette hemmelige bibeltrykkerier og formidlet direkte økonomisk støtte til forfulte kristne. 

Det hører med til den eventyrlige historien om Hans Myrvold at han 76 år gammel startet han på språkstudier i kinesisk på et universitet i Kina.

Selv hadde jeg gleden av å besøke denne Herrens bedende gentleman to ganger. Den ene gangen til en privat samtale i hans hjem, den andre gangen sammen med en annen pioner, David Wang fra Kina. Begge deler like inspirerende, oppbyggende og utfordrende! Utfordrende fordi Myrvold både gjennom sine ord, men ikke minst gjennom sitt levde liv, utfordret til en radikal overgivelse til Kristus g til å gi seg hen til bønn for andre. De unådde lå tungt på hans hjerte.

Nå er en bønnens- og troens mann gått bort.  Hvem tar hans plass som forbeder?

Ingen kommentarer: