tirsdag, mars 29, 2022

Basunen lyder over landet

 

Blås i horn på Sion, rop ut en hellig faste, kunngjør en høytidssamling! (Joel 2,15)

Sammen for Hans ansikt 2022 ble avlyst på grunn av usikkerheten rundt Covid-restriksjoner i starten av året. Nå er det imidlertid en god anledning til å komme sammen i Vikingskipet på Hamar i palmehelga (8.-10. april). La oss gjøre denne samlingen til årets bønnekonferanse, og komme sammen for Hans ansikt der! Det blir 48 timer bønn og lovsang, med viktige budskap om vårt kall og vår identitet. Guds folk er kalt til å være et strålende lys midt i den tiden vi er i. For å reise oss med frimodighet trenger vi å huske hvem vi er og hva Gud sier om oss. Bare da kan vi gå inn i den rollen Han har ment vi skal ha i denne tiden. Nordmenn var en gang vikinger som plyndret og ødela. Men vi ser et glimt av en arv som handler om å reise til nasjonene (og til naboen!) som omvendte vikinger, som kommer med et godt budskap. Derfor samles vi nå i et omvendt vikingskip hvor vi skal minnes om hvor vi kommer fra og hvor Gud vil ha oss.

Påmelding for hele samlingen eller enkeltmøter: https://www.onethingeurope.no/pamelding

Vi har gjerne allerede lagt planer og gjort avtaler. Likevel går utfordringen ut om å forsøke en gang til for å se etter en mulighet til å være med på noe i Vikingskipet. Kanskje kan du få til en dagstur lørdag 9. april om du ikke får til hele helga, eller om så bare lørdag kveld. Hvis vi kan høre lyden av basunen som nå toner ut i landet, så finner vi alltids en måte å områ oss på så vi kan dra selv eller sende noen andre. Slik situasjonen er i Europa nå, hvordan kan vi annet enn å kaste oss på vårt ansikt for vår Gud?

En samling av alle generasjoner
Arrangørene sier: "Gud har lagt oss på hjertet å invitere den unge generasjonen og den voksne / eldre generasjonen til å komme sammen i et strategisk samarbeid i bønn og faste for folket vårt. Slik som Ester og Mordekai i sin tid gjorde, er vi nå sammen i tre dager for å søke Gud for en gjenoppreisning av det norske Gudsfolket".

Kall folket sammen, hellige forsamlingen! La de gamle samle seg, og la småbarn og spedbarn komme sammen. La brudgommen gå ut fra sitt rom og bruden fra sitt kammer! Mellom forhall og alter skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: «Herre, spar ditt folk, gjør ikke din eiendom til spott så folkeslag får herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?» (Joel 2, 16-17)

Vi inviterer generasjonene til å komme sammen i Vikingskipet. Spesielt under lovsang vil det være en stor glede å ha barna også tilstede i salen. Det vil være noen rom inne i bygget som er tilrettelagt for lek, under oppsyn av voksne. (Det blir ikke eget opplegg for barna utover dette).

En samling av ledere
Samlingen i Vikingskipet er også et kall til ledere om å komme sammen for en større hensikt i landet vårt. Moses fikk beskjed om å lage to trompeter av sølv for å kalle forsamlingen sammen. Når de blåste bare i den ene, skulle lederne komme sammen:

Herren sa til Moses: Lag deg to trompeter! Du skal lage dem av hamret sølv. Disse skal du bruke når du kaller menigheten sammen, og når leiren skal brytes. Når de blåser i dem, skal hele menigheten komme sammen hos deg ved åpningen til telthelligdommen. Blåser de bare i den ene, skal lederne, overhodene for Israels tusener, samles hos deg. (4. mos 10,1-4)

Alle som kjenner på et ansvar for nasjonen kalles sammen i palmehelga. Representanter fra andre nordiske land har også meldt sin ankomst. Vi skal stå sammen i Norden for Guds hensikter i vår generasjon!

Stå sammen med Ukrainere i Norge
En del flyktninger fra Ukraina som nå oppholder seg i Norge ønsker å være med i Vikingskipet i palmehelgen! Vi synes det er fantastisk sterkt å få komme sammen, også med ukrainere som nettopp har flyktet fra krigen - når vi er folk fra mange land i Europa som kommer sammen innfor Gud for å be for kontinentet vårt i denne tiden.

Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep på dere, skal dere blåse lange støt på trompetene. Da skal Herren deres Gud huske på dere, så dere blir berget fra fiendene. (4. mos 10,9)

Om du selv skal være på samlingen eller ikke, har du mulighet til å bidra med å dekke opphold for kanskje en ukrainer, eller en familie? Bruk VIPPS 571186 eller kontonummer 2801.52.69083 og HUSK å merke med Ukraina (på både vipps og konto)! Disse midlene går uavkortet til dette formålet.

Kontinuerlig bønn og lovsang
Det vil være kontinuerlig bønn og lovsang gjennom tiden vi er samlet i Vikingskipet; fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Det vil foregå i hovedsalen hvor vi alle er samlet, og i pauser fortsetter lovsangen inne i Auditoriet som har adgang direkte fra hovedsalen. Dette ledes av en rekke bønne - og lovsangsledere fra inn og utland.

Møter med tale(r) og bønn
Underveis i helga vil det være noen møter som inneholder ledet bønn og forkynnelse:
Fredag kl. 19 - 23
Lørdag kl. 10 - 15
Lørdag kl. 19 - 23
Søndag kl. 13 - 17

Kom med forventning til Gud
Kom med forventning om hva Herren skal gjøre denne helgen, hvor han lar sin Ånd falle, han som døper med Hellig Ånd og ild!
Og ta med deg noen du kjenner, så dere sammen kan ta med ilden og spre den videre der dere går frem i tiden etter samlingen!

Du er varmt velkommen!

Les mer på nettsiden til arrangementet: https://www.onethingeurope.no

Ingen kommentarer: