mandag, mars 14, 2022

Bønnesvar: Forslag om beredskapslagre for korn på hver gård


Endelig skjer det noe! Men det måtte en pandemi og en blodig krig til i Europa før norske myndigheter våkner, og etablerer kornlagre på norsk jord igjen. Aftenposten kan i dag melde at landbruksminister Sandra Borch (Sp) vil gjenopprette beredskapslagre for matkorn. Staten kan ta deler av regningen for bygging av lagre på gårdsbruk over hele landet. 

Beredskapslagrene i Norge ble avviklet av Bondevik-regjeringen i 2003, og senest i 2020 stemte Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti mot lagring av korn. Høyres landbrukspolitiske talsperson Lene Westgaard Halle sier til Aftenposten at 'da vi satt i regjering, viste tre utredninger at sentrallager ikke var beste løsning'. Norge, med sin store pengebinge, skulle kjøpe det kornet vi trenger, men selv om vi har penger så kan man ikke kjøpe det som ikke finnes!

Nå foreslår Borch at i stedet for ett eller få, sentrale lagre, som er sårbare åpner landbruksministeren opp for lager på hver enkelt gård landet rundt. En kombinasjon av korn og mel skal vurderes, og en utredning skal være ferdig 15.juni i år.

"Et av verdens rikeste land bør ta seg råd til å brødfø egen befolkning," sier landbruksministeren. 

Nå får vi altså bønnesvar etter å ha bedt om dette i flere år.

Takk til alle som har bedt for dette! Vi fortsetter å be til vi ser tiltakene gjennomført i praksis.

Ingen kommentarer: