tirsdag, mars 01, 2022

Kan vi befale over Guds engler?


De siste dagene har jeg fått flere henvendelser om det er en bibelsk tanke at vi skal bruke vår autoritet som kristne, og gi nærmest ordrer til engler og sende dem ut på oppdrag? Dette er en helt ny problemstilling for meg. Første gang jeg hørte om det var i en artikkel skrevet av en kjent skikkelse innen amerikansk trosvegelse. Jeg finner derimot ikke noe eksempel på en slik trospraksis i Bibelen.

Men jeg leser flere steder at Gud sender engler på oppdrag! Og det holder mer enn nok for meg!

Salme 91,11: "For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier."

Salme 34,7-8:. "Denne elendige ropte, og Herren hørte, han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han frir dem ut."

Åp 7,2: "Og jeg så en annen engel, som steg opp fra soloppgangen, og som hadde den levende Guds segl. Han ropte med høy røst til de fire engler..."

Åp 9,14: "Røsten sa til den sjette engelen, haan som hadde basunen ..."

Om 'de to vitnene' som vi leser om i Åp 11, lesr vi ar disse to profetene skal ha myndighet til å lukke himmelenn og gjøre store tegn og under, men ikke noe sted står det at de skal befale over engler. Ikke noe sted i Åpenbaringen leser vi at Johannes får beskjed om å gi ordre til noen engler. Det er enten Herren selv, eller andre engler med høyere rang, som gir beskjed til andre engler.

Englene står til disposisjon for Herren, de er "tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse." (Hebr 1,14) Et godt eksempel på det er Daniel kapittel 10.

Riktignok er vu et "kongelig presteskap" som har stor verdighet, men Herren er forsatt Herren, og det er Han som er høvdingen over Herrens hær. Men at vi kan be Herren om å sende ut sine engler, se det, det er noe ganske annet! Englene venter ikke på ordrer fra meg. De handler på Herrens ord og befaling.

Ingen kommentarer: