lørdag, mars 19, 2022

Pervertert kristendom


Det er med stor sorg jeg skriver disse linjene, sorg over det som skjer i Kristi kropp, og med stor forferdelse over den perversjon av den kristne tro som kommer til uttrykk gjennom den uforbeholdne støtte, ja, velsignelse den russisk-ortodokse patriarken gir til president Putin og dennes blodige angrep på deres kristne trossøsken i Ukraina. Det er en vanhellige allianse mellom stat og kirke vi er vitne til.  Patriarken brukte for eksempel ordene 'hellig krig' om Russlands krigføring i Syria. Som om det finnes noe hellig med en krig. Er det noen som har lest Bergprekenen, som ser for seg Jesus som militant forsvarer av Guds rike? Frem til keiser Konstantins dager var den kristne kirke ikke-voldelig. 

Det har skjedd noe i den russisk-ortodoke kirke etter Sovjetuionens fall. Det kom tydelig til uttrykk under den sedvanlige militærparaden på 1.mai i året 2018. En konvoi av militære lastebiler kom trekkende med langdistanseraketter. Det var ikke det oppsiktsvekkende, men det som så skjedde: tom ortodokse prester dukker så opp og kaster vievann over de to balliistiske rakettene som kan bære atomvåpen! 

Men dette var slett ikke noe særtilfelle! Det er flere eksempler på dette, spesielt etter at Russland annekterte Krim i 2014. Russisk-ortodokse prester har velsignet våpen, soldater, utskytningsramper for raketter, bare for å nevne noe. Hver russiske våpengren har fått sin egen skytshelgen. Til og med den mest den kjente av dem alle, den hellige Serafims navn, tas til inntekt for russiske atomvåpen-styrker. Serafim av Sarov er kjent for sin ydmykhet og mildhet! Det er helt utrolig, hvilket tyveri! 

Dette går ikke upåaktet hen i Russland heller. Det finnes russisk-ortodokse prester som sier fra, og som våger å ta konsekvensene. Som presten Dmitrij Tsorionov. Han brøt, i følge Christianity Today, med den militante ortodoksien da han i 2015 så unge russiske menn gripe til våpen og dra til Ukraina for å kjempe for utbryterrepublikkene der. De ville krige under 'Kristi banner'.

La oss be for patriark Kirill at han vender om fra sin villfarne vei, og finner tilbake til Kristi vei, fredens og forsoninges vei.

Ingen kommentarer: