lørdag, mars 12, 2022

Baptister i Europas fattigste land tar seg av ukrainske flyktninger


Baptister i Moldova, det økonomisk fattigste landet i Europa, åpner armene sine for sine ukrainske naboer på flukt fra krigen som ble startet av Russland. Over 90 000 flyktninger blir tatt hånd om i Moldova og ytterligere 150 000 har gått gjennom landet på vei til andre land, vanligvis Romania.

I et møte med ledere fra blaant andre Baptistenes Verdensallianse og Den europeiske baptistføderasjonen forklarte Ion Miron, generalsekretær for baptistunionen i Moldova, hvordan unionen har mobilisert ressursene sine for å ta seg av ukrainske flyktninger ved grensen og gjennom et økende antall av kirkene. Et splitter nytt velutstyrt baptistboligsenter har åpnet for å ta imot ukrainske flyktninger med sine 250 senger. Et annet senter har en kapasitet på 150.

Men 50 lokale baptistmenigheter gjør også det de kan for å ta imot rundt 1200 flyktninger og gi dem enkel overnatting i hvert fall inntil de kan flytte til andre steder og land. Ion Miron forklarte også hvordan mange moldoviske baptister, inkludert hans egen familie, har åpnet hjemmene sine for å ta imot de som ofte kommer fra Ukraina uten noe, og finner ut at pengene de trodde de kunne leve av har mistet det meste av sin verdi.

Den private Emmanuel-klinikken drevet av Baptistunionen søker å ivareta de presserende medisinske behovene til flyktningene.

Det var tårer i Ions øyne da han begynte å snakke om noen av personene som de rundt 60 baptistfrivillige har møtt ved den ukrainske grensen. Han fortalte om en far som ble i Kiev for å kjempe for landet sitt og ba en nabo ta datteren hans på 13 år i sikkerhet. Denne naboen har nettopp bestått førerprøven og måtte kjøre i tre dager gjennom svært vanskelige forhold for å nå den moldoviske grensen. Hun ble for utslitt til å fortsette og ble funnet av et av baptistteamene og gitt mat og hvile for å fortsette reisen.

Unionens 65 hjem for foreldreløse barn forbereder seg på å ta imot 300 foreldreløse barn som bringes fra Ukraina til Moldovas relative sikkerhet.

Cristina Pokidko, et moldovisk medlem av Executive of European Baptist Women United (EBWU) skriver:

«Jeg vet at deres dyrebare hjerter roper for Ukraina og Moldova. Takk for din kjærlighet og støtte. Det er utrolig ubeskrivelig hva som foregår der og her. …. Vi vil fortsette å ta vare på Guds folk for å tjene mennesker i nød, åndelig, følelsesmessig og materielt. Vennligst be for oss!"

På grunn av sin økonomiske situasjon er den moldoviske regjeringen begrenset i hva den kan gjøre ved hjelp av økonomisk støtte. Den velorganiserte baptisthjelpen trenger akutt mer midler for at arbeidet skal kunne fortsette og utvides ytterligere etter hvert som behovet vokser. For bare å ta ett eksempel, har kostnadene for drivstoff for transport av flyktninger doblet seg i Moldova de siste ukene.

Takket være donasjoner som allerede er mottatt, var den globale baptistfamilien, som arbeider gjennom European Baptist Federation, i stand til å gi et øyeblikkelig økonomisk bidrag til den Moldoviske baptistunion, og vil i de kommende dagene søke å øke dette.

Vil du be for flyktningene som flykter fra krigen og for våre brødre og søstre i Moldova og andre steder som strekker seg mot dem for å støtte dem i Kristi medfølende kjærlighet? Vil du gi for å støtte deres vitale tjeneste med ukrainske flyktninger?

Oversatt fra nettstedet til Den europeiske bapistføderasjonen.

Ingen kommentarer: