lørdag, mars 12, 2022

Tålmodighet


Forventningens mor er tålmodighet. Den franske forfatteren Simone Weil skriver i notatbøkene sine: «Å vente tålmodig i forventning er grunnlaget for det åndelige liv.» Uten tålmodighet degenereres forventningene våre til ønsketenkning. Tålmodighet kommer fra ordet patior, som betyr «å lide». Det første Jesus lover er lidelse: «Jeg sier dere . . . du skal gråte og jamre. . . og du vil bli bedrøvet." Men han kaller disse fødselssmerter. Og så, det som virker som en hindring blir en vei; det som virker som en hindring blir en dør; det som virker som en feiltilpasning, blir en hjørnestein. Jesus forandrer vår historie fra en tilfeldig serie med triste hendelser og ulykker til en konstant mulighet for et hjerteskifte. 

Å vente tålmodig betyr derfor å la vår gråt og jamring bli den rensende forberedelse som gjør oss klar til å motta gleden som er lovet oss.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: