torsdag, mars 03, 2022

Russiske utbryterrepublikker i Ukraina forbyr Evangeliet etter Johannes - og baptister

Det gjorde et veldig inntrykk på meg å lese en reportasje i Klassekampen, i dagene før Russland invaderte Ukraina. Journalisten som skrev kunne fortelle en historie om prester fra Moskva-patriarkatet som nektet å begrave døde personer som tilhørte Den ukrainsk-ortodokse kirken. Det er nesten ikke til å tro. De bekjenner seg til den samme Herre, og deler den samme ortodokse tro, men både livet og døden skiller dem at. Dette er selvsagt ikke unikt i kirkehistorien, men illustrerer likevel den djupe religiøse konflikten mellom de Moskva-tro ortodokse på den ene siden og Den ukrainsk-ortodokse kirken på den andre siden. Og dette får de mest grelle konsekvensene for trosiheten i utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

Dette er en side av Evangeliet etter Johannes på russisk. Opprinnelig publisert i 1821, og forbudt distribuert Luhansk. Historien er som følger: Johannes-evangeliet er trykket av et trykkeri eid av baptistene. Det er nøyaktig det samme evangeliet av Johannes som Den ortodoke kirke bruker, men siden det er trykket av baptister, er det forbudt! Evangeliene ble konfiskert under en omfattene politirazzia mot baptistene i Luhansk nylig, og står nå på listen over forbudt litteratur i disse områdene som er styrt av russiske separatister. 

Baptister og andre frie forsamlinger i Ukraina er svært bekymret for hva som skje dersom Vladimir Putin lykkes med å invadere Ukraina. Utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk har forbudt alle kirkesamfunn som ikke støtter Moskva-patriarkatet. Det har lenge vært kjent at patriark Kirill står last og brast med Putin. Det kan ha sammenheng med at Putin har gitt store fordeler til de som er lojale mot Moskva - i dette tilfellet Moskva-patriarkatet. Den russiske annekteringen av Krim-halvøya og støtten til utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk førte nemlig til en alvorlig splittelse i Den ortodokse kirken i Ukraina. Deler av denne kirken ville vekk fra den Putin-vennlige patriarken i Moskva. Det ble fullstendig krise da patriark Bartolomeus i Konstantinopel godkjente Den ortodokse kirken i Ukraina som en selvstendig kirke. Dette fant sted i oktober 2018. I Luhansk har ingen ortodokse kirker som ikke støtter det ortodokse Moskva-patriarkatet fått godkjenning, etter at Luhansk fikk ny religionslov. Det har heller ikke baptister og pinsevenner og andre frie menigheter fått. Dette sier noe om hva som kan vente frie menigheter i et eventuelt russisk-okkupert Ukraina.

Ingen kommentarer: